Totes les dades que necessites per al teu projecte

image/svg+xml

Accés a informes estàtics i dinàmics d'energia consumida i nº de contractes segons paràmetres temporals, geogràfics i de subministrament.

image/svg+xml

Consultas

Visualització d'informació d'energia consumida i nº de contractes segons diferents paràmetres de filtrat.

image/svg+xml

Datos vía API

Descàrrega d'informació d'energia consumida i nº de contractes segons diferents paràmetres de filtrat.