Nova tarifa elèctrica 2021: 2.0TD i nous períodes horaris

En l’àmbit de les llars i PIMES, el 2021, les actuals tarifes d’accés 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS es transformaran en una única tarifa, la 2.0TD. Aquesta tarifa tindrà tres termes d’energia i dos de potència. Addicionalment, s’ha simplificat l’estructura tarifaria —que ara es diferencia per nivells de tensió tarifaris— i s’han modificat els períodes horaris.

Aquests canvis entraran en vigor a partir del pròxim 1 de juny de 2021, segons allò que preveu la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el Reial decret 148/2021, de 9 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric.

Les tarifes d’accés 2.0 i 2.1 se converteixen en la 2.0TD

Les sis tarifes d’accés que conformen el rang d’ús domèstic actual (2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS) desapareixen i només hi haurà una tarifa, la 2.0TD.

En l’actualitat, el rang de la tarifa d’accés (2.0 o 2.1) ve determinat per la potència contractada i el client pot triar entre un, dos o tres períodes de discriminació:

 • Tarifes 2.0A i 2.1A: un únic peatge d’accés, durant tot el dia.
 • Tarifes 2.0DHA i 2.1DHA: discriminació horària en dos períodes, amb dos peatges d’accés, segons la franja de consum.
 • Tarifes 2.0DHS i 2.1 DHS: discriminació horària en tres períodes, amb tres peatges d’accés.

Nous períodes de discriminació horària 2.0TD

A partir de l’1 de juny, tots els clients amb una potència inferior o igual a 15 kW tindran la mateixa tarifa d’accés, amb tres períodes d’aplicació al terme d’energia:

 • Punta: hores més cares.
 • Pla: hores amb un preu mitjà.
 • Vall: hores amb un preu reduït. Es consideren hores vall les 24 hores dels dissabtes i diumenges, el 6 de gener i els festius nacionals, llevat tant dels festius substituïbles com dels que no tenen una data fixa.

Discriminació horària Tarifa d’accés 2.0TD (Península, Balears i Canàries)

Discriminació horària Tarifa d’accés 2.0TD (Ceuta i Melilla)

Contractar dues potències amb la nova tarifa de la llum 2.0TD

En l’actualitat, totes les tarifes d’accés 2.0 i 2.1 només poden contractar un terme de potència; és a dir, es paga el mateix per la potència durant tot el dia.

Amb la nova tarifa 2.0TD es podran triar dues potències distintes: una per al període vall (que coincideix amb el període vall del terme d’energia) i una altra per al punta (que comprèn les hores dels períodes punta i pla del terme d’energia). Lògicament, qui vulgui, podrà contractar la mateixa tarifa per a ambdues franges.

Nous trams horaris de llum el 2021 per a potències superiores a 15 kW

Les tarifes d’accés per a consumidors amb una potència contractada superior a 15 kW també es modificaran. Entre aquestes tarifes, en podem trobar de dos tipus:

 • 3.0TD: habitatges de grans dimensions i petites i mitjanes empreses que, connectats a baixa tensió, superen els 15 kW de potència contractada en algun dels períodes horaris.
 • 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD: les tarifes 6.XTD són tarifes de clients connectats a xarxes d’alta tensió.

En els peatges 3.0TD i 6.XTD:

 • 4 temporades elèctriques (que depenen de la zona geogràfica)
 • 5 qualificacions per als dies segons la temporada
 • 6 peatges per al terme d’energia
 • 6 peatges per al terme de potència

Quatre temporades elèctriques

Amb el canvi de tarificació, l’any es divideix en quatre períodes o temporades i el preu del kWh és diferent per a cadascuna d’elles.

Qualificacions per als dies segons la temporada

Depenent de la temporada en què siguem, podem qualificar el dia de la setmana d’una manera diferent, en què la qualificació A és la més cara i la D, la més barata.

Discriminació horària en sis períodes

La nova tarifa per a potències superiors a 15 kW té sis períodes (del P1 al P6), tenint en compte el dia de la setmana i la temporada. El període P1 és el més car i el P6, el més barat.

El període P6 (el més barat) sempre va de les 00 h a les 08 h, llevat dels caps de setmana i festius,[1] que mantenen el preu més barat les 24 hores.

[1] Dissabtes i diumenges, el 6 de gener i els festius nacionals, llevat  tant dels festius substituïbles com dels que no tenen una data fixa.

Horaris per temporades a la Península

Horaris per temporades a les Illes Canàries

Horaris per temporades a les Illes Balears

Horaris per temporades a Melilla

Horaris per temporades a Ceuta